Konkursai

 Konkursas baigėsi

KLAIPĖDOS R. LAPIŲ PAGRINDINĖ MOKYKLA SKELBIA KONKURSĄ

SOCIALINIO PEDAGOGO PAREIGOMS UŽIMTI

1. Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentams:

Socialiniu pedagogu gali pretenduoti dirbti asmuo, įgijęs socialinio pedagogo profesinę kvalifikaciją aukštosiose mokyklose. Socialiniu pedagogu taip pat gali dirbti asmuo, turintis socialinio darbuotojo kvalifikaciją ir įgijęs pedagogo profesinę kvalifikaciją.

Darbo patirtis (3 m.) vaikų konsultavimo, vaiko socialinių problemų ir poreikių įvertinimo, pedagoginės-psichologinės pagalbos vaikams ir jų tėvams (globėjams) teikimo , individualus vaiko plano kūrimo ir vykdymo, vaikų paieškos organizavimo. Socialinis pedagogas reikalingas darbui su globos grupės vaikais.

Privalumai:

Socialinis pedagogas turi mokėti vadovautis tarptautiniais vaikų teises ir interesus reglamentuojančiais dokumentais, Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarymais ir kitais norminiais aktais, etikos principais, kriminalinės ir teisinės psichologijos, psichikos ir elgesio bei emocijų sutrikimų srityse.

Gebėti taikyti efektyvius darbo metodus, dirbti komandoje, mokėti kurti prevencines programas, projektus, spręsti problemines situacijas, teikti pagalbą vaikams profesijos ir karjeros srityje, užtikrinti laisvalaikio veiklos formų įvairovę globotinių užimtumo kontekste bei koordinuoti socialinių paslaugų teikimą.

1.1. Mokėti naudotis elektroniniu dienynu

2. Pretendentas privalo pateikti šiuos dokumentus:

2.1. prašymą leisti dalyvauti atrankoje;

2.2. asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;

2.3. išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;

2.4. gyvenimo aprašymą;

2.5. atrankai pretendentas taip pat gali pateikti buvusių darboviečių rekomendacijų.

3. Asmuo priimamas dirbti mokytoju atrankos būdu (pokalbis).

4. Pretendentai dokumentus skelbime nurodytu adresu pristato asmeniškai. Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir sutikrinti grąžinami pretendentui. Dokumentai priimami 14 kalendorinių dienų nuo konkurso paskelbimo, darbo dienomis nuo 9.00 iki 14.00 ir nuo 15.00 iki 17.00 val. mokyklos raštinėje adresu: Žvelsos g. 13, Lapių k., Klaipėdos r. Dokumentų priėmimo pabaiga – 2014 m. rugsėjo 26 d.

Išsamią informaciją apie skelbiamą konkursą teikia Klaipėdos r. Lapių pagrindinės mokyklos direktorė Vilija Lukauskienė tel. 861570454, Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Informacija apie konkursą paskelbta 2014-09-16.

Konkursas vyks Klaipėdos r. Lapių pagrindinėje mokykloje 2014 m. rugsėjo 29 d. 10 val.

Biudžetinė įstaiga, Žvelsos g. 13, Lapių k., Vėžaičių pšt., 96200 Klaipėdos r., tel./faks. (8 46) 44 69 25, el. p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. , įmonės kodas 191791237

 


KONKURSAS BAIGĖSI

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. rugsėjo 15 d. įsakymu Nr. V-1680 „Dėl mokytojų priėmimo ir atleidimo iš darbo tvarkos aprašo patvirtinimo“, skelbiu pretendentų atranką mokytojo pareigoms nuo 2014-08-04

KLAIPĖDOS R. LAPIŲ PAGRINDINĖ MOKYKLA SKELBIA KONKURSĄ MOKYTOJO PAREIGOMS UŽIMTI

 

Matematikos mokytojas(-a) (pilnas darbo krūvis, darbo sutartis 2 metams terminuota). Kvalifikaciniai reikalavimai: Aukštasis universitetinis išsilavinimas; mokytojo kvalifikacija ir darbo patirtis.

Istorijos mokytojas(-a) (nepilnas darbo krūvis, darbo sutartis neterminuota) Kvalifikaciniai reikalavimai: Aukštasis universitetinis išsilavinimas, mokytojo kvalifikacija ir darbo patirtis.

Lietuvių kalbos mokytojas(-a) (nepilnas darbo krūvis, darbo sutartis neterminuota) Kvalifikaciniai reikalavimai: Aukštasis universitetinis išsilavinimas, mokytojo kvalifikacija ir darbo patirtis.

Rusų kalbos mokytojas(-a) (nepilnas darbo krūvis, darbo sutartis neterminuota) Kvalifikaciniai reikalavimai: Aukštasis universitetinis išsilavinimas; mokytojo kvalifikacija ir darbo patirtis.

1. Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentams:

1.1. Mokėti naudotis elektroniniu dienynu

2. Pretendentas privalo pateikti šiuos dokumentus:

2.1. prašymą leisti dalyvauti atrankoje;

2.2. asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;

2.3. išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;

2.4. gyvenimo aprašymą;

2.5. atrankai pretendentas taip pat gali pateikti buvusių darboviečių rekomendacijų.

3. Asmuo priimamas dirbti mokytoju atrankos būdu (pokalbis).

4. Pretendentai dokumentus skelbime nurodytu adresu pristato asmeniškai. Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir sutikrinti grąžinami pretendentui. Dokumentai priimami 14 kalendorinių dienų nuo konkurso paskelbimo, darbo dienomis nuo 9.00 iki 14.00 ir nuo 15.00 iki 17.00 val. mokyklos raštinėje adresu: Žvelsos g. 13, Lapių k., Klaipėdos r. Dokumentų priėmimo pabaiga – 2014 m. rugpjūčio 18 d.

Išsamią informaciją apie skelbiamą konkursą teikia Klaipėdos r. Lapių pagrindinės mokyklos direktorė Vilija Lukauskienė tel. 861570454 , Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Informacija apie konkursą paskelbta 2014-08-04.

Konkursas vyks Klaipėdos r. Lapių pagrindinėje mokykloje 2014 m. rugpjūčio 21 d. 10 val.

Biudžetinė įstaiga, Žvelsos g. 13, Lapių k., Vėžaičių pšt., 96200 Klaipėdos r., tel./faks. (8 46) 44 69 25, el. p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį., įmonės kodas 191791237

 


 KONKURSAS BAIGĖSI

SKELBIAMAS KONKURSAS KLAIPĖDOS R. LAPIŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO ADMINISTRACIJOS IR ŪKIO REIKALAMS UŽIMTI

 

1. Darbo pobūdis: telkti mokyklos bendruomenę iškeltiems uždaviniams įgyvendinti, užtikrinti mokyklos aprūpinimą materialiniais ir informaciniais ištekliais, mokyklos pastatų ir patalpų bei mokyklos teritorijos tinkamą priežiūrą, švarą, tvarką ir apsaugą, organizuoti aptarnaujančio personalo darbą, apskaityti materialines vertybes bei pagrindines priemones, rengti saugos darbe, priešgaisrinės saugos darbe instrukcijas, instruktuoti darbuotojus, organizuoti ir kontroliuoti civilinės saugos veiklą, organizuoti patalpų remontą, tvarkyti viešųjų pirkimų dokumentus ir atlikti viešųjų pirkimų organizatoriaus funkcijas; analizuoti mokinių ir darbuotojų nelaimingus atsitikimus, šalinti jų priežastis. planuoti, analizuoti ir vertinti savo veiklą, atsiskaityti mokyklos direktoriui, savivaldos institucijoms, laikinai vykdyti mokyklos direktoriaus pareigas, vykdyti kitas pareiginiuose nuostatuose nurodytas funkcijas.

 

2.Pretendentų kvalifikaciniai reikalavimai:

 

2.1.Aukštasis inžinerinis, techninis išsilavinimas;

 

2.2.Ūkinio darbo patirtis;

 

2.3.Organizacinio darbo patirtis;

 

2.4Žinoti (išmanyti) įstatymų, teisinių norminių aktų ir kitų privalomų dokumentų reikalavimus materialinių vertybių apskaitos ir apsaugos, viešųjų pirkimų srityse, darbo teisinius santykius, kuriuos reglamentuoja Lietuvos Respublikos Įstatymai, Vyriausybės nutarimai, Švietimo ir mokslo ministro įsakymai bei kiti teisės aktai, Žmonių saugos darbe, priešgaisrinės saugos, sanitarijos ir higienos reikalavimus.

 

Papildoma informacija:

 

2.5. Žinoti raštvedybą;

 

2.6.Mokėti gerai dirbti kompiuteriu;

 

2.7 Komunikabilumas, pareigingumas;

 

2.8. Vairuotojo pažymėjimas – privalumas.

 

3. Pretendentas privalo pateikti dokumentus (asmeniškai arba siųsti registruotu laišku):

 

3.1.Prašymą dalyvauti konkurse;

 

3.2.Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, išsilavinimą patvirtinantį dokumentą ir šių dokumentų kopijas;

 

3.3.Darbo patirtį patvirtinančius dokumentus ir jų kopijas;

 

3.4.Gyvenimo aprašymą;

 

3.5. Užpildytą pretendento anketą (pildoma vietoje arba siunčiama registruotu laišku kartu su visais dokumentais);

 

3.6.Savo privalumų sąrašą nurodant dalykines savybes ar tam tikrus įgūdžius;

 

3.7Karo prievolininkai pateikia karo prievolininko statusą liudijantį dokumentą ir jo kopiją.

 

Siunčiant dokumentus registruotu laišku, pateikiamos 3.2. ir 3.3. punktuose nurodytų dokumentų kopijos patvirtintos notaro.

 

1.Dokumentai pateikiami mokyklos raštinės vedėjai.

 

2.Pretendentų atrankos būdas – testas žodžiu (pokalbis).

 

3.Konkursą laimėjusio pretendento darbo pradžia: 2014-08-25.

 

4.Dokumentai iki 2014-08-20 (imtinai) priimami adresu: Žvelsos g. 13, Lapių k., Vėžaičių pšt., Klaipėdos r el. p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. .

 

Telefonas pasiteiravimui: (8-46) 446925, mob. 861570454.

 

Mokyklos direktorė Vilija Lukauskienė.

 

knygu kaledos

Rekvizitai

Biudžetinė įstaiga  Klaipėdos r. Lapių pagrindinė mokykla

Įmonės kodas: 191791237

Adresas:  Klaipėdos r. sav. Lapių k. Žvelsos g. 13

Telefonas: +370 46 446925

El. paštas: info@lapiumokykla.lt