1. TIKSLAS. Mokinio poreikius atitinkantis šiuolaikiškas, kokybiškas mokymas(is).
  2. 2. UŽDAVINIAI:

      2.1. Tobulinti MIP pamatavimo būdus.

     2.2. Taikyti aktyvius mokymosi metodus pamokoje.

     2.3. Tėvų įtraukimo ir ryšio kūrimo formos ugdymo procese.

     2.4. Vykdyti respublikinius projektus „Sveikatiadą“, “Laimingas vanduo – Lietuvos gyvastis“. Prevencines programas: Lions Quest ,,Laikas kartu“, ,,Paauglystės kryžkelės“, ,,Raktai į sėkmę“; „Tu+Aš = Mes“, „Socialinis emocinis ugdymas mokykloje“, V.E.I.K. Smurto ir seksualinės prievartos prieš vaikus prevencinė programa ,,Aš žinau“.

 

  1. PRIORITETINĖS KRYPTYS:

3.1. Demokratijos principų įgyvendinimas.

3.2. Mokinių pilietinių ir socialinių kompetencijų ugdymas.

Rekvizitai

Biudžetinė įstaiga  Klaipėdos r. Lapių pagrindinė mokykla

Įmonės kodas: 191791237

Adresas:  Klaipėdos r. sav. Lapių k. Žvelsos g. 13

Telefonas: +370 46 446925

El. paštas: info@lapiumokykla.lt