Misija – priešmokyklinį, pradinį ir pagrindinį išsilavinimą, ugdyti aktyvų, sąmoningą ir dorą vietos bendruomenės narį, kuris pasitiki savo kompetencijomis ir yra sėkmingas, kritiškai mąstantis bei kūrybingai sprendžiantis problemas.

       1. Tikslas – DARNUS KOMPETENTINGŲ IR SĖKMINGŲ MOKINIŲ UGDYMO PROCESO VYSTYMAS

Uždaviniai:

  • Tobulinti pažangos pamatavimo būdus.
  • Taikyti šiuolaikinės pamokos būdus
  1. Tikslas – INICIATYVIOS MOKYKLOS BENDRUOMENĖS FORMAVIMAS

Uždaviniai:

  • Asmenybės tapsmo raiška mokyklos gyvenime.
  • Mokyklos bendruomenės projektą „Mokyklai -100 metų“
  1. Tikslas – PATRAUKLIOS IR SAUGIOS MOKYKLOS APLINKOS FORMAVIMAS

Uždavinys:

  • Vykdyti respublikinį projektą „Sveikatiadą“, prevencines programas: “Lions Quest“, „Tu+Aš = Mes“, „Stiprių jausmų atpažinimas ir valdymas“, „Socialinis emocinis ugdymas mokykloje“, „Raktai į sėkmę „Baltijos šalių mokykloms atpažinti prievartą ir seksualinį išnaudojimą ir kaip spręsti tokias problemas“, „VEIK“.