1. Tikslas – DARNUS KOMPETENTINGŲ IR SĖKMINGŲ MOKINIŲ UGDYMO PROCESO VYSTYMAS.

Uždaviniai:

  • Tobulinti pažangos pamatavimo būdus.
  • Taikyti šiuolaikinės pamokos būdus.
  1. Tikslas – INICIATYVIOS MOKYKLOS BENDRUOMENĖS FORMAVIMAS.

Uždavinys: Asmenybės tapsmo raiška mokyklos gyvenime.

  1. Tikslas – PATRAUKLIOS IR SAUGIOS MOKYKLOS APLINKOS FORMAVIMAS.

Uždaviniai:

  • Vykdyti respublikinius projektus „Sveikatiadą“, “Laimingas vanduo – Lietuvos gyvastis“. Prevencines programas: “Lions Quest“, „Tu+Aš = Mes“, „Stiprių jausmų atpažinimas ir valdymas“, „Socialinis emocinis ugdymas mokykloje“, „Raktai į sėkmę „Baltijos šalių mokykloms atpažinti prievartą ir seksualinį išnaudojimą ir kaip spręsti tokias problemas“, „VEIK“.

knygu kaledos

Rekvizitai

Biudžetinė įstaiga  Klaipėdos r. Lapių pagrindinė mokykla

Įmonės kodas: 191791237

Adresas:  Klaipėdos r. sav. Lapių k. Žvelsos g. 13

Telefonas: +370 46 446925

El. paštas: info@lapiumokykla.lt