Projektas „Kryždirbystė ir jos simbolika Lietuvoje“

30 gegužės 2018

 

Mūsų, Lapių parindinė mokykla, šiais metais ypatingai pažymėjo šiuos šimtmečio metus. Kūrėme, sukūrėme ir susibūrėme prie etnokultūros projekto „Kryždirbystė ir jos simbolika Lietuvoje“. Kryžius mus, jaunus žmones, subūrė vienam tikslui: bendrystei, pasidalijimui ir net atradimui... Bendrystę mes formavome iš trijų mokyklų bendruomenių: t. y. Veiviržėnų Jurgio Šaulio gimnazijos, Vėžaičių pagrindinės mokyklos ir Lapių pagrindinės mokyklos mokinių. Pirmasis susitikimas įvyko vasario  6 d. Veiviržėnų  amatų centre. Pirmiausia kunigas Vidmantas Gricius jaunimui pravedė mini paskaitėlę tema „Kryždirbystė Lietuvoje ir kryžiaus svarba“. Tada sekė užsiėmimas su menotyrininke Valdone „Kryžiaus drožinio antspaudas“. Kiekvienas mokinys pasidarė ant specialaus lapo kryžiaus drožinio antspaudą.  Po intensyvaus darbo sekė pabuvimas prie bendro autentiško vaišių stalo. Čia dalijomės mintimis apie kyžių. Visą šį susitikimą vainikavo žygis, tarsi piligriminis žygis į Veiviržėnų evangelisto Mato bažnyčią, kurioje ieškojome ir skaičiavome kryžius. Čia radome paslėptus mums namų darbus: nupiešti savo autentišką kryžių.

Paskutinis susitikimas įvyko Lapių pagrindinėje mokykloje, gražų gegužės mėnesį. Čia buvo surengta mūsų piešinių paroda „Mano autentiškas kryžius“. Susitikome su Vėžaičių jaunimo parapijos klebonu – kunigu  Viktoru Daujočiumi, kurs kalbėjo mums apie kryžiaus svarbą jauno žmogaus gyvenime. Taip pat turėjome galimybę sutikti ir susipažinti su kryždirbiu Antanu Kundrotu. Mokiniai savo jėgas išbandė patys kurdami kryžių iš trijų pateiktų medžiagos dalių. Susibūrę į komandas teko atlikti orientacinę užduotį, surasti tris kryžius paslėptus miestelio teritorijoje. Nusiraminimui, kiekvienas kūrėme savo gyvenimo kelią. Sukūrę jį, klausėmės nuostabaus koncerto, Veiviržėnų Jurgio Šaulio gimnazijos abituriento, Kristijono Ruškio, akordiono garsų.

Renginį vainikavo mūsų visų darbų įvertinimas: padėkos raštai, dovanos ir agapė. Žinomais kiekvienas turėjo įvertinti ir įsivertinti. Balionų gausa buvo rodiklis, kad šis projektas šimteriopai pasisekė. Susibūrėme ir sukūrėme, kas šimtą metų mus būrė ir vienijo. Visą laiką kartu nešėme ir kūrėme savo autentišką kryžių.

                                                                                Lapių pagrindinės tikybos     mokytoja A. Klimienė

 

Rekvizitai

Biudžetinė įstaiga  Klaipėdos r. Lapių pagrindinė mokykla

Įmonės kodas: 191791237

Adresas:  Klaipėdos r. sav. Lapių k. Žvelsos g. 13

Telefonas: +370 46 446925

El. paštas: info@lapiumokykla.lt