Europos kalbų diena

29 Spa 2018

Europos kalbų diena – rugsėjo 26 d. Europos Sąjungoje švenčiama šventė, skirta Europos Sąjungos kalboms. Pirmą kartą švęsta 2001 m. Jos metu Europos valstybėse organizuojami įvairūs renginiai, siekiant paskatinti kalbų mokymosi įvairovę, išugdyti pagarbą visoms Europos kalboms, regionų ir tautinių mažumų kalboms.

Tą dieną Lapių pagrindinėje mokykloje  vyko netradicinė ugdymosi diena, skirta paminėti Europos kalbų dieną. Tikslas: turtinti mokinių suvokimą apie Europos lingvistiką ir kultūrinę įvairovę. Per geografijos pamokas mokiniai piešė Europos šalių žemėlapius, rusų kalbos pamokose rinko medžiagą apie šalis ir padedant informatikos mokytojai ruošė pristatymus apie Europos šalis. Dailės pamokoje piešė vėliavas. Po integruotos dienos  pamokų visos klasės turėjo pristatyti savo darbus, ko išmoko ir ką naujo sužinojo apie Europos šalis bei jų kalbas.

Rekvizitai

Biudžetinė įstaiga  Klaipėdos r. Lapių pagrindinė mokykla

Įmonės kodas: 191791237

Adresas:  Klaipėdos r. sav. Lapių k. Žvelsos g. 13

Telefonas: +370 46 446925

El. paštas: info@lapiumokykla.lt