s3

 AKU4483

2018–2019 MOKSLO METŲ PEDAGOGŲ VARDINIS SĄRAŠAS

Eil. Nr.

Vardas, pavardė

Pareigos

Įgyta kvalifikacinė kategorija

1.                                      

Vilija Lukauskienė 

Direktorė

 

2.                                      

Roma Balsevičienė

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

IT mokytoja

Fizikos mokytoja

Vyr. mokytoja 2015 m.

3.                                      

Algirdas Skuodas

Direktoriaus pavaduotojas

soc. reikalams

 

4.                                      

Simonas Alsys

Kūno kultūros mokytojas

 

5.                                      

Audronė Bastytė-Ignatavičė 

Choreografijos mokytoja

Mokytoja metodininkė

6.                                      

Virginija Bušmaitė

Pradinių klasių mokytoja

Lietuvių k. mokytoja

Mokytoja metodininkė 2015 m.

7.                                      

Asta Gilvonauskienė

Lietuvių k. mokytoja

Vyr. mokytoja 2007 m.

8.                                      

Kristina Grauslytė

Ikimokyklinio ugdymo grupės mokytoja

 

9.                                      

Rūta Grišanovienė

Socialinė pedagogė

Vyr. spec. kl. aukl. 2000 m.

Soc. pedagogė

2015 m.

10.                                  

Darius Gruzdys

Technologijų mokytojas

Technologijų vyresnysis

mokytojas

2009 08 28

11.                                  

Daiva Ylienė

Bibliotekininkė

Etikos mokytoja

Spec. pedagogė (auklėtoja) 2001 m.

12.                                  

Laima Jankauskienė

Bendrabučio  auklėtoja

Vyr. spec. kl. aukl. 2006 m.

13.                                  

Violeta Jonikaitė

Dailės mokytoja

Technologijų mokytoja

Dailės vyr. mokytoja 1999

14.                                  

Rasa Jurgulienė

Bendrabučio  auklėtoja

Priešm. ugdymo vyr. mokytoja

15.                                  

Idita Jurkuvienė

Spec. pedagogė

Logopedė

Vyr. auklėtoja

Vyr. spec. pedagogė

2014 m.

16.                                  

Rasa Jusčienė

Žmogaus saugos mokytoja

 

17.                                  

Danutė Kundrotienė

Priešmokyklinio ugdymo mokytoja 

Auklėtoja metodininkė

2014 m.

18.                                  

Rima Liekytė

Istorijos mokytoja

Vyr. mokytoja 1999 m.

19.                                  

Laima Lygnugarienė

Pradinių klasių mokytoja

Pailgintos mokymosi dienos auklėtoja

Pradinių klasių vyr. mokytoja 1995 m.

20.                                  

Laima Lingevičienė

Rusų k. mokytoja

Vyr. mokytoja

1998 m.

21.                                  

Snieguolė Lukšienė

Anglų k. mokytoja

Vyr. mokytoja 2003 m.

22.                                  

Vilija Maksimavičienė

Psichologė

 

23.                                  

Marijona Paniulaitienė Genovaitė

Tikybos mokytoja

Vyr. mokytoja 2011 m.

Mokytoja metodininkė 2017 m.

24.                                  

Artūras Petruoka

Muzikos mokytojas

Vyr. mokytojas 2012 m.

25.                                  

Aurelija Plesevičienė

Pradinių klasių mokytoja

Pailgintos mokymosi dienos auklėtoja

 

26.                                  

Rita Sabaliauskienė

Geografijos mokytoja

Ekonomikos mokytoja

Geografijos vyr. mokytoja

2011

27.                                  

Valerija Skuodienė

Socialinė pedagogė

Vyr. spec. kl. auklėtoja 2001 m.

Soc. pedagogė

2015 m.

28.                                  

Rima Tarvydienė

Socialinė pedagogė

Bendrabučio  auklėtoja

Vyr. soc. pedagogė

29.                                  

Daiva Udrėnienė

Biologijos,   gamtos ir žmogaus mokytoja

Chemijos mokytoja

mokytoja

Biologijos mokytoja metodininkė – 2009 m.

30.                                  

Janina Urbonienė

Socialinė pedagogė

Vyr. spec. kl. auklėtoja 2000 m.

31.                                  

Asta Žemaitienė

Matematikos mokytoja

Vyr. mokytoja

2014 m.

32.                                  

Jolita Žuklienė

Socialinė pedagogė

 

Rekvizitai

Biudžetinė įstaiga  Klaipėdos r. Lapių pagrindinė mokykla

Įmonės kodas: 191791237

Adresas:  Klaipėdos r. sav. Lapių k. Žvelsos g. 13

Telefonas: +370 46 446925

El. paštas: info@lapiumokykla.lt