Biblioteka


MaziejiBiblioteka mokyklos gyvenime užima svarbią vietą. Ji yra atviras švietimo ir informacijos centras, mokymo ir mokymosi vieta su modernia informacine ir technine baze.


Jaukiose bibliotekos patalpose mokiniai gali ne tik skaityti grožinę ar periodinę spaudą, ruoštis pamokoms, žaisti žaidimus, bet ir naudotis kompiuteriais. Svarbia bibliotekos dalimi tapo skaitykla, kurioje mokiniams ir mokytojams sudarytos sąlygos gilinti savo žinias ar tiesiog turiningai praleisti laiką.Skaitykloje įrengtos keturios kompiuterizuotos darbo vietos. Čia daug laiko praleidžia mokiniai naršydami internete. Jie ne tik ieško naudingos informacijos, tobulina savo informacinių technologijų įgūdžius, bet atokvėpio akimirkomis turi galimybę pažaisti edukacinius bei pramoginius žaidimus.

Bibliotekos darbuotoja kaupia ir sistemina metodinę medžiagą. Informuoja, kokią literatūrą, garsines ir vaizdines laikmenas biblioteka gali pasiūlyti realizuojant savo planus.

Bibliotekos darbuotoja dalyvauja projektų rengime ir vykdyme, organizuoja papildomo ugdymo užsiėmimus pradinių klasių mokiniams.

laik


Bibliotekos veikla

Rekvizitai

Biudžetinė įstaiga  Klaipėdos r. Lapių pagrindinė mokykla

Įmonės kodas: 191791237

Adresas:  Klaipėdos r. sav. Lapių k. Žvelsos g. 13

Telefonas: +370 46 446925

El. paštas: info@lapiumokykla.lt