Biblioteka


MaziejiBiblioteka mokyklos gyvenime užima svarbią vietą. Ji yra atviras švietimo ir informacijos centras, mokymo ir mokymosi vieta su modernia informacine ir technine baze.


Jaukiose bibliotekos patalpose mokiniai gali ne tik skaityti grožinę ar periodinę spaudą, ruoštis pamokoms, žaisti žaidimus, bet ir naudotis kompiuteriais. Svarbia bibliotekos dalimi tapo skaitykla, kurioje mokiniams ir mokytojams sudarytos sąlygos gilinti savo žinias ar tiesiog turiningai praleisti laiką.Skaitykloje įrengtos keturios kompiuterizuotos darbo vietos. Čia daug laiko praleidžia mokiniai naršydami internete. Jie ne tik ieško naudingos informacijos, tobulina savo informacinių technologijų įgūdžius, bet atokvėpio akimirkomis turi galimybę pažaisti edukacinius bei pramoginius žaidimus.

Bibliotekos darbuotoja kaupia ir sistemina metodinę medžiagą. Informuoja, kokią literatūrą, garsines ir vaizdines laikmenas biblioteka gali pasiūlyti realizuojant savo planus.

Bibliotekos darbuotoja dalyvauja projektų rengime ir vykdyme, organizuoja papildomo ugdymo užsiėmimus pradinių klasių mokiniams.

laik

 


 

Straipsniai:

 

AKCIJA ,,Perskaitytą knygą padovanok mokyklos bibliotekai“

Konkurso ,,Skirtukai knygoms“ dalyvių darbeliai

  LOTERIJA „Gerasis skaitymo virusas"

Proto mūšis ,,Bibliotekos labirintuose">>>

Foto akcija ,,Knyga - mano draugas“>>>

Draugystės ir skaitymų diena Lapių bibliotekoje>>>

Popietė „Tarp knygų 2015“>>>

AKCIJA – klausau muzikos ir piešiu>>

 Akcija ,,Draugauk su knyga">>>

Jaunųjų skaitytojų krikštynos>>>

Popietė ,,Tarp knygų 2011">>>

Konkursas >>>


Dokumentai:

Mokyklos bibliotekos veiklos programa 2016-2017 m. m.>>>

Bibliotekos nuostatai>>>

Naudojimosi biblioteka taisyklės>>>

Bibliotekos aprūpinimo tvarka>>>