Mokinių pavežėjimas

 
Mokinių vežiojimo tvarka
 Autobuso naudojimo tvarka

 Kaimuose ir miesteliuose toliau kaip 3 kilometrai nuo mokyklos gyvenantys Klaipėdos r. Lapių pagrindinės mokyklos mokiniai vežami į mokyklą ir atgal mokykliniais, priemiestinio reguliaraus susisiekimo, specialiaisiais reisais, tėvų (globėjų) transportu iki 40 km ir atgal mokinio pažymėjime nurodytu maršrutu šių mokyklų darbo dienomis.

 Mokyklos bendrabutyje, globos grupėje gyvenantys mokiniai vežami mokinio pažymėjime nurodytu maršrutu.

Mokykla organizuoja specialiųjų poreikių asmenų iki 21 metų, kurie nepajėgia (negali savarankiškai vaikščioti, dėl didelių sutrikimų yra nesaugūs gatvėje) patys atvykti į bendrojo lavinimo mokyklą, vežiojimą.

 

 Visų rūšių vežėjai, su kuriais yra sudarytos mokinių vežiojimo sutartys, privalo užtikrinti saugias mokinių vežiojimo sąlygas.

MOKINIŲ VEŽIOJIMO ORGANIZAVIMAS

 Iš vietovių, iš kurių mokinių vežiojimas į Klaipėdos r. Lapių pagrindinę mokyklą neužtikrinamas mokykliniais autobusais ar kitu transportu, vežiojimas gali būti organizuojamas tėvų (globėjų) transportu.

 Tėvams (globėjams), vežantiems pagal sutartis mokinius į Klaipėdos r. Lapių pagrindinę mokyklą savo transportu, nustatomas 0,50 Lt vieno kilometro įkainis patirtoms išlaidoms kompensuoti.

 Mokyklos direktorius, gavęs Komisijos siūlymus, sudaro sutartis su tėvais (globėjais) dėl mokinių vežiojimo į Klaipėdos r. Lapių pagrindinę mokyklą tėvų (globėjų) transportu.

ATSISKAITYMAS UŽ MOKINIŲ VEŽIOJIMĄ IR IŠLAIDŲ KOMPENSAVIMAS VEŽĖJAMS

Mokiniams, važiuojantiems į Klaipėdos r. Lapių pagrindinę mokyklą, vežėjų, su kuriais Savivaldybė nėra sudariusi mokinių vežiojimo sutarčių, transportu, mokykla gali kompensuoti mokiniams važiavimo išlaidas pagal mokinių pateiktus bilietus keletą kartų per mėnesį.

Mokinių važiavimo išlaidos mokykliniu autobusu numatomos mokyklos biudžete.

Mokyklos biudžete numatomos lėšos kompensuoti mokinių važiavimo išlaidas pagal pateiktus bilietus tiems mokiniams, kurie važiuoja vežėjų, su kuriais nėra sudarytos vežiojimo sutartys, transportu.


knygu kaledos

Rekvizitai

Biudžetinė įstaiga  Klaipėdos r. Lapių pagrindinė mokykla

Įmonės kodas: 191791237

Adresas:  Klaipėdos r. sav. Lapių k. Žvelsos g. 13

Telefonas: +370 46 446925

El. paštas: info@lapiumokykla.lt