Neformalus švietimas

Būrelio vadovas

Būrelio pavadinimas

Užsiėmimų laikas

Savaitės diena

Laikas

LAIMA LYGNUGARIENĖ

Saviraiškos būrelis 1-2 kl.

Ketvirtadienis

13.05 – 13.50

VIRGINIJA BUŠMAITĖ

Muziejaus bičiuliai 1- 4 kl.

Antradienis

13.05 – 13.50

DANUTĖ KUNDROTIENĖ

Etnokultūros būrelis 4 kl.

Ketvirtadienis

13.05 – 13.50

DAIVA YLIENĖ

Estetinis ugdymas 9 - 10 kl.

Trečiadienis

14.40 – 15.25

VILIJA LUKAUSKIENĖ

Skautai 1- 4 kl.

Skautai 5 - 8 kl. (2 val.)

Pirmadienis

13.05 – 13.50

13.55 – 15.25

ODETA TURAUSKIENĖ

Pop ansamblis 1 - 4 kl.

Muzikinė veikla 5-8 kl. (2)

                           9-10 kl.

Trečiadienis

Penktadienis

Penktadienis

13.05 – 13.50

13.05 – 14.40

14.40 – 15.25

Audronė Bastytė

Šokis 5 – 10 kl.

Antradienis

1355 – 14.40

VAIDAS LIUTIKAS

Sporto 5-8 kl.

           9-10 kl.

           9-10 kl.

Antradienis

Antradienis

Ketvirtadienis

13.55 – 14.40

14.40 – 15.25

13.55 – 14.40

VIOLETA JONIKAITĖ

Dailės būrelis 5-8 kl.

Pirmadienis

13.55 – 14.40

ROMA BALSEVIČIENĖ

Saviraiška 6 – 10 kl.

Pirmadienis

14.40 – 15.25