Penktadienio popietę gruodžio 4  d. surengta mokyklos bendrabutyje gyvenančių mokinių−Atvirų durų diena.  Į šią šventę pakviesti visi geros valios žmonės, norintys pasidalinti gerumu su vaikais, neturinčiais šiluma dvelkiančių namų. Svečiai pamatė globotinių kasdienybę, o vaikai

Lapių pagrindinės mokyklos mokiniai, gyvenantys mokyklos bendrabutyje, susirinko į tradicinę Kūčių vakarienę. Šiai šventei pradėjome  ruoštis prieš dvi savaites. Mokiniai gamino žaislus: Kalėdų angelus, kabučius eglutei, girliandas. Mokėsi pasakojimų, dainelių, eilėraščių.

Gruodžio 1 – oji  - mokyklos gimimo diena. Mokyklai sukako -  91 metai. Per pirmąją pamoką visi mokyklos mokiniai prisiminė mokyklos praeitį, įžymias datas. Kalbėjo apie dabartinę mokyklą, jos viziją ir misiją. Prisiminė mokinių elgesio taisykles mokykloje. Kiekviena klasė užrašė po linkėjimą mokyklai ir kabino

Penktadienio popietę Lapių pagrindinėje mokykloje netrūko nei vaikiško klegesio, nei garbių svečių. Surengta Atvirų durų diena į čia esančius globos namus sukvietė visus geros valios žmones, norinčius...

Atnaujintose Pradinio ir pagrindinio ugdymo bendrosiose programose visų dalykų ugdymo turiniui aktualinti numatytos integruojamosios programos. Įgyvendinant šias programas atsižvelgiama į vietos problemas ir iniciatyvas.

Rekvizitai

Biudžetinė įstaiga  Klaipėdos r. Lapių pagrindinė mokykla

Įmonės kodas: 191791237

Adresas:  Klaipėdos r. sav. Lapių k. Žvelsos g. 13

Telefonas: +370 46 446925

El. paštas: info@lapiumokykla.lt