Žaliuojantys miškai ir laukai, sugrįžusių paukščių čiulbėjimas ir žydinčių gėlių kvapai mus nuneša į vasarą. O mūsų mokinukams laikrodukas skaičiuoja paskutines šių mokslų metų valandas, kai galės pasileisti per žydinčias pievas į vasaros svaigulį.

Gegužės 19 dieną Kretingos rajono Mikoliškių bažnyčioje vyko sutvirtinimo sakramento iškilmės. Vyskupas Jonas Boruta palaimino globos grupės mokinius, o po mišių vaikus aplankė bendrabutyje, su jais pabendravo, palinkėjo visiems dievo palaimos. Už šias iškilmes esame dėkingi dekanui J. Paulauskui, kuris globoja mūsų mokyklą.

    Gegužės 18 d. vyko projekto „Augalai aplink mus“ nuveiktų darbų pristatymas. Į projekto pristatymą susirinkę pradinukai žiūrėjo skaidres ir prisiminė pavasarį žydinčių augalų pavadinimus. Šį pavasarį mokiniai domėjosi kokie augalai auga parkelyje, sode, prie upės, slėnyje,

Jau 3 metus Lapių pagrindinės mokyklos moksleiviai dalyvauja „Vilties bėgime“ Klaipėdoje. Šiemet moksleiviai bėgo 3 kilometrus kartu su kūno kultūros mokytoju R. Šileika bei auklėtoju A. Skuodu.

Tarp kiekvienos klasės dešimties geriausių Klaipėdos rajono tarptautinio matematikos konkurso „Kengūra“ dalyvių ir mūsų mokyklos moksleiviai:
Emilijus Srėbalius 10 kl.
Valentinas Bružas 7 kl.
Valdemaras Tarvydas 10 kl.
Ramunė Bružaitė 8 kl.
Lijana Jakaitė 5 kl.

UAB „Klaipėdos rajono vandenys“ organizuotame fotokonkurse tema  „Besikeičiančio vandens paveikslas“ dalyvavo trys mūsų mokyklos atstovės – Ramunė Bružaitė 8 klasė, Justė Butkutė 9 klasė, Aistė Mažonaitė 10 klasė (mokytoja Violeta Jonikaitė). Paroda buvo eksponuota Gargždų vaikų bibliotekoje.

„Kelias į mamos širdį“ – taip vadinosi popietė Lapių globos grupės mokinių mamyčių šventė. Vaikai iš visos širdies ruošėsi šventei: lankstė iš popieriaus ilgakakles gulbes, mokėsi deklamuoti eiles, dainuoti dainas,  kūrė nuostabius piešinius,

         Prieš popietę su 1-4 klasių mokiniais stebėjome skaidres „Margučiai“ ir mokiniams buvo pasakojama, kaip buvo dažomi margučiai. Aiškinama, ką reiškė viena ar kita spalva, kokiais būdais, raštais jie buvo marginami. Mokiniai piešė

          Balandžio 20 d. 12 00 val visi pradinių ir 5  klasių mokinukai, jų mokytojai bei geriausi bibliotekos skaitytojai buvo pakviesti į popietę. Popietės pradžioje mokiniai buvo supažindinti su nauju Vaikų knygos dienai sukurtu ispanų plakatu ir plakato aprašymu bei eilėraščiu, kurį pateikė 6 klasės mokinės Gintarė ir Gabrielė. Po to buvo prisiminta apie

Tikslai: 1.Ugdyti pažintinę kompetenciją, gebėjimą domėtis supančia aplinka.  2. Padėti mokiniams susipažinti su pagrindinėmis darželio gėlėmis. 3. Suteikti žinių apie Lapių sodybų gėlynus.

Tikslai: 1. Suteikti žinių apie paukščius, jų gyvenimo būdą. 2.Lavinti vaikų muzikinius ir vaidybinius gebėjimus.  3.Suteikti teigiamų emocijų, ugdyti meilę paukšteliams.

  Balandžio 22 d. Lapių pagrindinėje mokykloje vyko Vėžaičių susivienijimo ketvirtokų olimpiada „Žiniukas“ , kuriame dalyvavo mokiniai iš Endriejavo vidurinės mokyklos, Vėžaičių, Lapių pagrindinių mokyklų bei Girininkų pradinės mokyklos. Puikiai sekėsi Endriejavo ir Vėžaičių mokinukėms: Evelinai Žemeikytei, Inai pareigytei ir Loretai Urbutytei. Jos buvo pakviestos dalyvauti rajoniniame konkurse.


   Mokytoja Laima Lygnugarienė

   Šiai dienai mokiniai ruošėsi visą savaitę. Buvo išleistas stendas su trumpa sveikinimosi istorija. Mokiniai sužinojo, kad šią šventę paskatino švęsti du broliai amerikiečiai 1973 metais. Mokykloje vyko konkursas: ,,Įdomiausia sveikinimosi atvirutė".

 Specialiojo ugdymo klausimais mūsų mokyklos pedagogai bendradarbiauja su Kėdainių specialiosios mokyklos  pedagogų kolektyvu. Tad buvome pakviesti į respublikinę metodinę – praktinę konferenciją ,,Specialusis ugdymas: galimybės ir naujovės nūdienos plotmėje“, skirtą Kėdainių specialiosios mokyklos 45-mečiui. Konferencijoje dalyvavo Kauno, Šiaulių, Panevėžio, Klaipėdos, Vilniaus, Telšių apskričių  švietimo įstaigų vadovai bei pedagogai.

  Nuo kovo 20 d. iki balandžio 22 d. su globos grupe vykdėme projektą ,,Būk pasveikinta, Žeme".
     Tikslai:
    - siekti, kad mokiniai suvoktų grėsmingos žmonių įtakos gamtai pavojų;
    - formuoti aplinkosauginius elgesio įgūdžius ir jų pritaikymą praktikoje;

Rekvizitai

Biudžetinė įstaiga  Klaipėdos r. Lapių pagrindinė mokykla

Įmonės kodas: 191791237

Adresas:  Klaipėdos r. sav. Lapių k. Žvelsos g. 13

Telefonas: +370 46 446925

El. paštas: info@lapiumokykla.lt