2013 - 2014  m. m.

TIKSLAS: Mokinio poreikius atitinkantis šiuolaikiškas, kokybiškas mokymas(is).

UŽDAVINIAI:

  • Tobulinti mokinių vertinimo, įsivertinimo ir pažangos pamatavimo būdus.
  • Ugdyti mokėjimo mokytis kompetenciją.
  • Įvairinti darbo su tėvais formas.
  • Vykdyti socialinių įgūdžių programas: „Lions–Ouest“, Nuoseklus socialinis ir emocinis ugdymas mokykloje, Norvegijos projektas „Baltijos šalių mokykloms atpažinti prievartą ir seksualinį išnaudojimą ir kaip spręsti tokias problemas“.