saul

Klaipėdos r. Lapių pagrindinė mokykla perka bendruomenines vaikų globos namų patalpas.

 Klaipėdos r. Lapių pagrindinė mokykla perka bendruomenines vaikų globos namų patalpas.

Pirkimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003-06-25 nutarimu Nr. 841 patvirtinta Žemės, pastatų ar kito nekilnojamojo turto pirkimų arba nuomos teisių į tokį turtą įsigijimų tvarka.

Pirkimo būdas: skelbiamos derybos.

Perkančioji organizacija: Klaipėdos r. Lapių pagrindinė mokykla, įmonės kodas 191791237, adresas: Žvelsos g. 13, LT-96200 Lapių k. Klaipėdos r. sav., tel. (8 46) 44 69 25, faks. (8 46) 44 69 25.

Ieškomas pirkti turtas: patalpos, tinkamos bendruomeninių vaikų globos namams. (patalpos turi būti Gargždų mieste).

Pirkimo dokumentai, apibūdinantys reikalingus nekilnojamuosius daiktus ir pirkimo sąlygas, skelbiami Klaipėdos r. Lapių pagrindinės mokyklos tinklalapyje www.lapiumokykla.lt. Papildomą informaciją galite gauti Klaipėdos r. Lapių pagrindinėje mokykloje, Žvelsos g. 13, Lapių k. Klaipėdos r. sav., nuo 2017-02-28 iki 2017-03-10 darbo dienomis nuo 8.00 iki 15.45 val.

Prie užpildytos paraiškos turi būti pateikiami socialinių būstų gyvenamųjų patalpų pirkimo skelbiamų derybų būdu sąlygose nurodyti dokumentai:

1. Buto nuosavybę patvirtinančių dokumentų kopijos, patvirtintos teisės aktų nustatyta tvarka.

2. Kadastro bylos kopija.

3. Įgaliojimas, suteikiantis teisę asmeniui pateikti paraišką ir kitus buto pirkimo dokumentus, tikslinti pirkimo dokumentus ir derėtis dėl buto pardavimo, arba notaro patvirtintą įgaliojimo kopiją, jei parduodamo būsto savininką atstovauja kitas asmuo.

4. Pažymos apie atsiskaitymą už komunalines paslaugas.

5. Notaro patvirtintas sutuoktinių sutikimas parduoti gyvenamąsias patalpas (fiziniai asmenys). Jei sutuoktiniai išsituokę – santuokos nutraukimo liudijimo kopiją. Jei sutuoktinis miręs – mirties liudijimo kopiją. Jei sutuoktiniai turi nepilnamečių vaikų – teismo leidimas.

6. Banko rašytinis sutikimas parduoti butą, jei butas įkeistas bankui.

7. Buto energinio naudingumo sertifikato kopiją.

8. Juridinis faktas – dokumentas, liudijantis esamo turto įsigijimą.

9. Nurodyti siūlomų parduoti pastatų (patalpų) 1 m2 kaina.

Paraiška dalyvauti derybose ir kiti dokumentai turi būti užpildyta lietuvių kalba ir pasirašyta kandidato arba jo įgalioto asmens parašu, o juridinio asmens – anspaudu.

Pirkimų komisijai pateikiamas pasiūlymas iki 2017 m. kovo 10 dienos 10 valandos, Lapių pagrindinei mokyklai, adresu Žvelsos g. 13 Lapių kaimas Klaipėdos rajonas.

Pasiūlymas pateikiamas užklijuotose vokuose paties kandidato, per kurjerį arba atsiunčiamas paštu iki vokų atplėšimo procedūros pradžios t. y. iki 2017 m. kovo 10 d. 10.00 val. Ant voko turi būti užrašyta: „Skelbiamoms deryboms dėl buto_________ pirkimo“.

Vertinimo kriterijai>>>

Mokyklai - 100 metų!

 

Rekvizitai

Biudžetinė įstaiga  Klaipėdos r. Lapių pagrindinė mokykla

Įmonės kodas: 191791237

Adresas:  Klaipėdos r. sav. Lapių k. Žvelsos g. 13

Telefonas: +370 46 446925

El. paštas: info@lapiumokykla.lt