PRIĖMIMAS 

 Priimami prašymai mokytis Klaipėdos rajono bendrojo ugdymo mokyklose 2022–2023 mokslo metais.

Tėvai (globėjai) norintys registruoti vaiką į Klaipėdos r. Lapių pagrindinę mokyklą, prašymą pildo elektroniniu būdu informacinėje sistemoje:  https://ugdymas.klaipedos-r.lt per elektroninius valdžios vartus arba atvykę į ugdymo įstaigą.

 Mokykloje 2022-2023 m.m. vykdomos ikimokyklinio ir priešmokyklinio, pradinio  ir pagrindinio ugdymo programos. Susirinkus atitinkamam ugdytinių skaičiui pagal amžių, gali būti formuojama nauja (2-3 metų) grupė nuo 2022-09-01. Kaip pateikti prašymą vadovas                        

                              
 

Skautavimas   


            tai...   linksmas ir tikslingas judėjimas...

            tai...   didžiausias jaunimo judėjimas...

            tai...   nepolitizuotas ir nevalstybinis judėjimas...


Lapių pagrindinėje mokykloje nuo 2001 m. aktyviai veikia skautų   Vydūno“  draugovė.

Šiuo metu Lapiuose 56 skautai, iš jų 35 „su kaklaraiščiais“.

Skautams vadovauja Vilija Lukauskienė.


Daugiau informacijos
{pgslideshow id=152|width=640|height=480|delay=3000|image=L}


Skautai minėjo Kovo 11-ąją

                        Lapių pagrindinės mokyklos  „Vydūno“ skautų draugovė kovo 11-os proga, kiekvienai klasei padovanojo po Lietuvos vėliavą, kad visi savo klasėje susikurtų mažą „valstybę“. Klasės auklėtojos skanduojant mokiniams Lietuva -  citavo garsių žmonių žodžius apie laisvę, Tėvynę. Lietuvos himnas, dainos , giedrėjantis dangus, priminė artėjantį pavasarį, simbolizavusį   mūsų mokykloje  tautos šventę – Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dieną. Dieną, kurią galėjome  apibūdinti dviem žodžiais – mes laisvi.
                        „Vydūno“ skautų draugovė šia proga praturtėjo  naujais nariais, kurie davė skautišką  savanorišką įžodį  Lietuvos vėliavai,  draugams.
                        Skautijos esmė ir prasmė:  išugdyti visapusiškai susiformavusį žmogų, daryti tai be jokios didaktikos ir pamokymų – linksmai, įdomiai, per žaidimus, kuriuos vaikai ir paaugliai taip mėgsta. Padėti jaunimui save ugdyti. Žiūrėti į vaiką ne kaip į smiltelę kupetoje, o kaip į atskirą žmogų, kuris siekia būti savarankiškas, nors puikiai moka sugyventi ir kupetoje. Kiekvienas skautas visada turi kokias nors pareigas, atitinkančias jo pomėgius, mokėjimus, ir yra už tą barą atsakingas draugams. Bet kuri specialybė, jeigu tampi jos meistru, suteikia teisę prisisegti prie uniformos ją simbolizuojantį ženkliuką.
                        Skautijos principas – laiptai, kuriais jaunuolis kopia ir iš to patiria didžiulį džiaugsmą. Tačiau tie, kuriems ne taip gerai sekasi, nepaliekami užmarštyje, jie irgi turi galimybę atrasti savus gebėjimus, nes vienas skautijos principų ir tikslų – riteriškumas. Taurumas. Negali dominuoti ir žeminti kitų, jei ką nors moki geriau, turi padėti, ištiesti ranką. Taip ir pats augi. Siekti tų tikslų padeda visa skautijos struktūra.
                       Džiaugiuosi, kad įžodį davė tie mokiniai, kurie suvokia kokių vertybių sieks skautybėje. Linkiu jiems brandinant lietuvybę - prasmingų idėjų,  išgyvenimų,  pilietiškumo, vieningumo.
                                                                               
             Vilija Lukauskienė
            Gargždų skautų tunto tuntininko pavaduotoja

Lapiuose – skautų draugovė 2001 m.

                              Lapių pagrindinės mokyklos moksleiviai Vasario 16-ąją sutiko atlikdami du svarbius įsipareigojimus: įkurta Vydūno skautų draugovė ir įsteigtas mokyklos laikraštis.
                             Pirmaisiais mokyklos skautais tapo devyni ketvirtos klasės moksleiviai. Jie mokyklos parke, prie laužo, plevėsuojant Lietuvos vėliavai, davė įžodžius. Iškilmėse dalyvavęs Gargždų skautų tunto tuntinikas M. Raštiškis palinkėjo jauniesiems skautams mylėti Dievą ir Tėvynę, kasdien padaryti bent po vieną gerą darbą.
                           Jau 85 metai kaip Lietuvoje veikia nevyriausybinė organizacija Lietuvos skautai. Šį skautų gimtadienį skautų „Gargždų tuntas“ atšventė Vilniuje. Šventėje dalyvavo Gargždų „Kranto“, ,,Minijos“, Endriejavo vidurinės mokyklos, Judrėnų, Lapių pagrindinės mokyklos.
Su gimtadieniu pasveikino Lietuvos skautijos Tarybos pirmininkas. Arkikatedroje šv. Mišias už Lietuvos skautus aukojo kunigas A. Saulaitis. Norintys galėjo skaityti skaitinius, nešti atnašas, giedoti, patarnauti mišioms.
Gimtadienio proga šventiniuose renginiuose dalyvavome visi. Jaunesnieji skautai žiūrėjo animacinį filmą kino teatre „Lietuva“. Skautai žaidė žaidimą „Asfalto vaikai“. Pasiskirstę mažomis grupelėmis su vadovais turėjo patekti prie žemėlapyje pažymėto  objekto. Mes, patyrę skautai, darėme geruosius darbelius Vilniaus miestui. Penkiuose didžiuosiuose miesto žieduose su specialiomis medžiagomis piešėme informuodami apie skautų jubiliejų. Po pramogų Vilniaus arkivyskupijos jaunimo centro kiemelyje kirtome skautiškų košę, šokome Rotušės aikštėje. Mums koncertavo Taja, Viliux, Donalda, skautų grupės Bitės.
Vakarėjant su fakelais kilome į Gedimino kalną, sveikinome vieni kitus su gimtadieniu, draugiškai suvalgėme 85 gimtadienio tortus.

Lapių pagrindinės mokyklos „Vydūno“ draugovės skautė Inesa Dačkauskytė


Skautų pramogos prie Platelių

„Pramoga su tikslu“ – tokiu šūkiu vadovaujasi skautai, susirinkę į jubiliejinę tautinę stovyklą prie Platelių ežero. Susirinkome ne tik iš Lietuvos. Atvyko skautų iš Danijos, Brazilijos, Kinijos, Australijos, Kanados, Didžiosios Britanijos. Pačiam mažiausiam stovyklautojui – 6 - eri, vyriausiam – 81 – eri.
    Ši stovykla jubiliejinė. Šiemet skautija švenčia 85 metų gyvavimo jubiliejų, o tradicija rengti tokio pobūdžio skautišką renginį – tautinę stovyklą – gimė 1928. Nepriklausomoje Lietuvoje ji organizuojama trečią kartą. Joje svečiavosi Lietuvai žinomi žmonės: Telšių vyskupas J. Boruta,  V. Landsbergis su žmona, prezidentas V. Adamkus, Seimo narys A. Kubilius. Jubiliejinės stovyklos pavadinimas „Skilties dvasia“, nes skautai pagal amžių skirstomi į skiltis. Joje 7 skilties nariai. Tai mažas kolektyvas, svarbiausia organizacijos dalis. Čia veikia savi įstatymai, savitos taisyklės., jas įsisavinti padėjo mūsų vadovė V. Lukauskienė.
    Mažieji skautai kasdien „lankėsi“ vis kitoje šalyje. „Pabuvojo“ Kinijoje: hieroglifais aprašė „kinų sieną“, darė įvairiaspalvius žibintus, drakonus, kiniškas skrybėles. Kitomis dienomis jie buvo kaubojais, indėnais, negriukais, aborigenais. Visiems patiko jūrų skautų programa – plaukiojome plaustais, desantinėmis valtimis.
    Vyresnieji skautai turėjome miestą, su savo savivalda, valdžia. „Naujoji valdžia“ atkreipė dėmesį į bedarbystę ir jos sukeliamas problemas. Tad tvarkėme tvoreles, statėme vartus, plovėme vienas kito drabužius, mezgėme, pynėme, audėme, žiedėme iš molio.
    Kasdien stovykloje buvo vykdoma dvasinė programa, kurią vedė kunigas jėzuitas Antanas Saulaitis. Piligriminė kelionė pėsčiomis į Žemaičių Kalvariją daugeliui – apmąstymų kelionė.
    Kai pradėjome ardyti skautiškų palapinių miestelius, akyse pasirodė išsiskyrimo ašaros. Patikėkit buvo gaila skirtis su naujais draugais, nes šalia jų būdami dar labiau susirgome skautų chroniška liga, išmokome būti drąsesni, geresni.

Veronika Kurtkutė
Inesa Dačkauskytė
Lapių pagrindinės mokyklos skautų „Vydūno“ draugovės skautės 

Pradinukų naujienos

Renginiai

Konkursas ,,Tautiškas šokis"

Mokykla dalyvavo Klaipėdos rajono tautiškiausios mokyklos konkurse ,,Tautiškiausia mokykla". Kategorijoje "Tautiškiasias šokis" Lapių pagrindinė mokykla...

Išvykos

Pasiruošimas Vėlinėms

Lapių pagrindinėje mokykloje viena iš tradicijų – lankyti Utrių, Žvelsėnų, Pikteikių kapinaites gyva jau virš 20 metų. Taip pat ir šiais metais, likus kelioms dienoms i...

Rekvizitai

Biudžetinė įstaiga  Klaipėdos r. Lapių pagrindinė mokykla

Įmonės kodas: 191791237

Adresas:  Klaipėdos r. sav. Lapių k. Žvelsos g. 13

Telefonas: +370 46 446925

El. paštas: info@lapiumokykla.lt