TIKSLAI, UŽDAVINIAI, PRIORITETAI

  1. TIKSLAS. Mokinio poreikius atitinkantis šiuolaikiškas, kokybiškas mokymas(is).
  2. UŽDAVINIAI:

  2.1. Mokinių pažangos stebėjimo, vertinimo ir įsivertinimo sistemos taikymas.

  2.2. Skaitmeninio raštingumo tobulinimas mokyklos ugdyme ir veikloje.

  2.3. Tėvų, bendrabučio auklėtojų, globos grupės socialinių pedagogų įsitraukimo ir ryšio formų tobulinimas ugdymo procese.

  2.4. Vykdyti ESF projektą „Rašymo įgūdžių gerinimas diegiant virtualias aplinkas trijose veiklą tobulinančiose mokyklose“; 09.2.1-ESFA-K-728-03-0045, respublikinį projektą „Sveikatą stiprinanti mokykla“. Prevencines programas: Lions Quest ,,Laikas kartu“, ,,Paauglystės kryžkelės“, ,,Raktai į sėkmę“; „Socialinis emocinis ugdymas mokykloje“, V.E.I.K. Smurto ir seksualinės prievartos prieš vaikus prevencinė programa, Tolerancijos ir fizinės gerovės ugdymo centro programa „Emocinio ir fizinio lavinimo kūrybinės dirbtuvės“.

  1. PRIORITETINĖS KRYPTYS:

  3.1. Demokratijos principų įgyvendinimas.

  3.2. Mokinių pilietinių ir socialinių kompetencijų ugdymas.

 

__________________________

 

Rekvizitai

Biudžetinė įstaiga  Klaipėdos r. Lapių pagrindinė mokykla

Įmonės kodas: 191791237

Adresas:  Klaipėdos r. sav. Lapių k. Žvelsos g. 13

Telefonas: +370 46 446925

El. paštas: info@lapiumokykla.lt