Specialioji pedagogė

Specialusis pedagogas teikia specialiąją pedagoginę pagalbą mokiniams,. turintiems intelekto sutrikimų, specifinių pažinimo sutrikimų, emocijų, elgesio ir socialinės raidos sutrikimų, lėtinių somatinių ir neurologinių sutrikimų, kompleksinių sutrikimų ir riboto intelektą. Atlieka pedagoginį mokinių vertinimą, nustato mokinių žinių, mokėjimų, įgūdžių, gebėjimų lygį ir jų atitikimą ugdymo programoms. Bendradarbiauja su mokytojais, specialiųjų poreikių mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais), kitais asmenimis, tiesiogiai dalyvaujančiais ugdymo procese, mokyklą aptarnaujančios pedagoginės tarnybos specialistais, numato ugdymo tikslus ir uždavinius bei jų pasiekimų būdus ir metodus, atitinkančius specialiųjų  poreikių mokinių poreikius bei galimybes ir juos taiko. Teikia metodinę pagalbą mokytojams, specialiųjų poreikių mokinių tėvams (globėjams, rūpintojams) ir kitiems asmenims, tiesiogiai dalyvaujantiems ugdymo procese, ir juos konsultuoja specialiųjų poreikių ugdymo klausimais.

SAVAITĖS DIENA

     DARBO VALANDOS

PIRMADIENIS

8.00 – 16.20

ANTRADIENIS

8.00 – 14.00

TREČIADIENIS

8.00 – 16.20

KETVIRTADIENIS

8.00 – 13.00

PENKTADIENIS

8.00 – 14.00

Rekvizitai

Biudžetinė įstaiga  Klaipėdos r. Lapių pagrindinė mokykla

Įmonės kodas: 191791237

Adresas:  Klaipėdos r. sav. Lapių k. Žvelsos g. 13

Telefonas: +370 46 446925

El. paštas: info@lapiumokykla.lt