MOKINIŲ PRIĖMIMAS Į BENDRABUTĮ

 1. Į mokyklos bendrabutį priimami vaikai Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriui rekomendavus:
  • mokiniai iš nepasiturinčių, socialinės rizikos šeimų, jei jose mokiniui nėra sąlygų mokytis, jais nesirūpinama;
  • mokiniai, kurių šeimose po nelaimingų atsitikimų (stichinių nelaimių, gaisro, šeimos nario mirties ar sunkios ligos ir kt.) susiklosto sunkios gyvenimo ir mokymosi sąlygos;
  • mokiniai, kurie šeimose patiria fizinį ar psichologinį smurtą.
 2. Į mokyklos bendrabutį nepriimami globojami vaikai.
 3. Mokyklos bendrabutyje apgyvendinami vaikai nuo 7 iki 18 metų amžiaus. Tik išimties tvarka, suderinus su Vaiko teisių apsaugos skyriumi, bendrabutyje gali būti apgyvendinti ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikai.
 4. Tėvai arba seniūnija, kurioje gyvena mokinys, Vaiko teisių apsaugos skyrius mokyklos direktoriui pateikia:
  • prašymą dėl mokinio priėmimo į mokyklos bendrabutį;
  • mokinio asmens dokumento kopiją;
  • buities ir gyvenimo sąlygų patikrinimo aktą (pagal poreikį);
  • Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus sprendimą dėl socialinės paramos mokiniams skyrimo.

 

Priėmimo į bendrabutį tvarka

 

Rekvizitai

Biudžetinė įstaiga  Klaipėdos r. Lapių pagrindinė mokykla

Įmonės kodas: 191791237

Adresas:  Klaipėdos r. sav. Lapių k. Žvelsos g. 13

Telefonas: +370 46 446925

El. paštas: info@lapiumokykla.lt