Profesinis orientavimas tai kryptingas asmens parengimas profesijos pasirinkimo apsisprendimui.

Profesinis informavimas – veikla, apimanti žinių apie švietimo sistemą (priėmimo taisykles ir mokymosi sąlygas, studijų ir mokymo programas, jų turinį, trukmę, formas ir kt.), specialybių ir profesijų turinį, ypatumus ir reikalavimus, kvalifikacijas, kvalifikacijos įgijimo, tobulinimo ir persikvalifikavimo galimybes ir tvarką, darbo rinką (profesijų pasaulį, darbo jėgos paklausą ir pasiūlą bei kt.) ir profesinės karjeros galimybes teikimą.


Nuo 2013 m. gruodžio mėn. Klaipėdos rajono Lapių pagrindinė mokykla dalyvauja projekte „Ugdymo karjerai ir stebėsenos modelių sukūrimas ir plėtra bendrajame lavinime ir profesiniame mokyme“ Nr. VP1-2.3-ŠMM-01-V-01-002.

Projekto tikslas- sukurti ir išplėtoti nuoseklią, vientisą, darnią karjeros paslaugų (profesinio orientavimo) sistemą bendrame ir profesiniame mokyme.

Mokyklos psichologė Vilija Maksimavičienė teikia individualias ir grupines konsultacijas karjeros ugdymo klausimais, vyresnių klasių mokiniams suteikia informacijas apie Klaipėdos ir Klaipėdos raj. profesinių mokyklų mokymo programų pasiūlą, atlieka profesinio pasirinkimo tyrimus. Pagal mokinių poreikį organizuoja išvykas į Klaipėdos profesines mokyklas. Bendradarbiauja, organizuoja informacinius renginius karjeros klausimais. Organizuoja mokyklos mokiniams pažintines ekskursijas į įmones, gamyklas. Profesijos pasirinkimo klausimais konsultuoja ir tėvelius (globėjus).

Daugiau informacijos apie projektą:  www.mukis.lt

Projektas ,,Ugdymas karjerai"

Ugdymo karjerai veikla

Profesinio orientavimo vykdymo tvarkos aprašas>>>

Patarimai besirenkantiems profesiją>>>

Profesinio ugdymo įstaigos 2014 m.>>>

medical-profession


 

 Virtualios profesinio informavimo ir konsultavimo priemonės

AIKOS sistema (atvira informavimo konsultavimo orientavimo sistema)


 

www.aikos.smm.lt

Čia rasite duomenų apie bendrojo lavinimo mokyklas, sužinosite, kokiose mokyklose galima įgyti pasirinktą profesinę kvalifikaciją ir ko reikės mokytis pasirinkus mokymo programą.

Studentai gali sužinoti, kokios bus karjeros galimybės baigus studijų programą, ko jie išmoks ir kokius išsilavinimo patvirtinančius dokumentus gaus.

www.dreamfoundation.eu

http://www.dreamfoundation.eu/lt_LT/career-test/page1

Čia siūloma daugiau negu 3500 mokomųjų programų anglų kalba, kurias teikia aukštesniojo mokslo įstaigos visame pasaulyje. Dream Foundation padeda siekti studijų užsienyje, siūlo studentams aukštos kokybės mokslą ir leidžia pažinti naują kultūrą.

Profesijos pasirinkimo testas, kuris padės geriau pažinti save ir savo būdo bruožus.

Profesinio informavimo ir konsultavimo plėtra Lietuvoje ir Europoje

www.euroguidance.lt

www.euroguidance.lt/profesijosvadovas

Šioje svetainėje pateikta Lietuvos švietimo sistema pagal švietimo lygmenis.

Išsamiai ir sistemingai aprašyta profesinio orientavimo situacija Lietuvoje. Pateikiami karjeros planavimo žingsniai.

Pateikta internetinė leidinio ,,Profesijos vadovas“ versija su profesijos paieškos galimybėmis.

Lietuvos darbo biržų Jaunimo darbo centrai (JDC)

 www.ldb.lt (skiltyje Jaunimui)

Šioje svetainėje rasite darbo biržos informaciją apie profesijų perspektyvas, galima sužinoti apie darbo užsienyje galimybes, susipažinti su darbo rinkos prognozėmis, šiuo metu paklausiausiomis profesijomis.

www.cvonline.lt

Čia yra ne tik darbo skelbimų portalas, bet taip pat talpinami ir patarimai darbo paieškos ir karjeros klausimais.

www.darborinka.lt

Čia pateikiami profesinio kryptingumo testai, svarbiausi darbo paieškos etapai. Galima rasti informacijos apie profesijos pasirinkimą, įgijimą ir keitimą.

www.lamabpo.lt

Čia galima rasti bendrojo priėmimo taisykles, programas, egzaminų tvarkaraščius, galima užregistruoti prašymą dalyvauti bendrojo priėmimo konkurse.

www.studijos.lt

Būsimieji studentai ras konkursinio balo skaičiuoklę, kuria galima apsiskaičiuoti prognozuojamą konkursinį balą.

Yra nuorodos į Lietuvos aukštųjų ir profesinių mokyklų puslapius.

www.zinauviska.lt

Čia rasite informacijos apie studijas, finansavimo programas, iš kurių yra finansuojamos jaunimo iniciatyvos, stažuotes, darbą ir savanorystę.

Taip pat yra įtraukiama informacija kitomis jaunimui aktualiomis temoms.

www.kurstoti.lt

Čia galima rasti įvairias naujienas susijusias su studijomis, apie studijas užsienyje, pateikiami ka karjeros pasirinkimo testai.

www.kalba.lt

Edukacinės rinkos lyderis „Kalba.Lt“organizuoja užsienio kalbų kursus Lietuvoje ir užsienyje suaugusiems, vaikams, įmonių vadovams ir darbuotojams, konsultuoja abiturientus studijų užsienyje klausimais, padeda pasiruošti brandos egzaminams ir teikia kitas su užsienio kalbomis susijusias paslaugas. Taip pat kiekvienais metais rengia  stovyklas vaikams ir paaugliams Lietuvoje ir užsienyje.

www.mokykla.smm.lt

Informacija apie Lietuvos švietimo institucijas, studijų irmokymo programas, profesinę kvalifikaciją ir kt.

Taip pat ieškok informacijos:

Ø  mokyklos bibliotekoje,

Ø  konsultuokis su mokyklos psichologe, karjeros koordinatore.

Rekvizitai

Biudžetinė įstaiga  Klaipėdos r. Lapių pagrindinė mokykla

Įmonės kodas: 191791237

Adresas:  Klaipėdos r. sav. Lapių k. Žvelsos g. 13

Telefonas: +370 46 446925

El. paštas: info@lapiumokykla.lt