Socialinei pedagogei Rimai Tarvydienei:

Pirmadienis 8.00–11.15 val., 11.45–15.30 val.;

Antradienis 8.00–11.15 val., 11.45–15.30 val.;

Trečiadienis 8.00–11.15 val., 11.45–15.30 val.;

Ketvirtadienis 8.00–11.15 val., 11.45–15.30 val.;

Penktadienis 8.00–11.15 val., 11.45–15.30 val.

 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 4 d. įsakymu Nr. V-281 „Dėl sveikatos priežiūros paslaugų dėl koronaviruso (COVID-19) organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. kovo 5 d. įsakymu Nr. AV-525 bei Lietuvos Respublikos vyriausybės sprendimu privalomai stabdomas ugdymo procesas 2020 m. kovo 16–27 d., todėl:

Klaipėdos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro darbuotojai konsultacijas teikia šiomis priemonėmis:

 

Ieva Tarozė

el. paštu: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį., Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

telefonu: 8 655 93 783

kreiptis darbo dienomis: ketvirtadienį 8:00-16:00, penktadienį 08:00-14:30

 

 

 

 

2019

 

Klaipėdos r. Lapių pagrindinės mokyklos bendruomeniniai vaikų globos namai:

 1. „Minija“ adr.: J. Janonio g. 36-10 Gargždai (pritaikyta 6 vaikamas);
 2. „Lapiukai“: J.Janonio g. 32-18 Gargždai (pritaikyta 6 vaikams);
 3. „Šaltinėlis“ J.Janonio g. 28-30 Gargždai (pritaikyta 6 vaikams);
 4. „Krantas“ Piliakalnio 1-A1 Klaipėdos r. Lapiai (pritaikyta 8 vaikams).
 5. Klaipėdos rajono Lapių pagrindinės mokyklos bendruomeninių globos namų administracija adr.: Žvelsos g. 13 Klaipėdos rajonas, Lapių kaimas. Visą parą budintys tel.: +37061570454; +37061810045.

Teikiamos paslaugos:

Klaipėdos r. Lapių pagrindinės mokyklos bendruomeniniuose vaikų globos namuose teikiama specialioji socialinė paslauga - socialinė globa. Socialinė globa - tai visuma paslaugų, kuriomis asmeniui teikiama kompleksinė, nuolatinės specialistų priežiūros reikalaujanti pagalba. Pagal trukmę ji skirstoma į trumpalaikę ir ilgalaikę:

 1. Trumpalaikė (laikinoji) socialinė globa- visuma paslaugų, kuriomis asmeniui teikiama kompleksinė nuolatinės specialistų priežiūros reikalaujanti pagalba. Paslaugos gavėjas yra vaikas, laikinai likęs be tėvų globos, iki vaikui pasibaigs laikinoji globa, bet ne ilgiau nei 12 mėnesių. Paslaugos sudėtis tokia pati, kaip ilgalaikės socialinės globos.
 2. Ilgalaikė socialinė globa - tai visuma paslaugų, kuriomis vaikui teikiama kompleksinė, nuolatinės specialistų priežiūros reikalaujanti pagalba. Ilgalaikės socialinės paslaugos gavėjai yra vaikai, kuriems nustatyta nuolatinė globa. Paslauga teikiama iki vaikui pasibaigs nuolatinė globa.

Paslaugas teikia socialiniai pedagogai, socialiniai darbuotojai, socialinio darbuotojo padėjėjai, psichologas.

Trumpalaikės/ Ilgalaikės socialinės globos paslaugos sudėtis:

 1. Informavimas:

Įstaigos specialistai vaikui ir jo artimiesiems teikia informaciją apie socialinės globos ir kitas paslaugas bendruomeniniuose vaikų globos namuose. Sudaromos sąlygos vaikui gauti reikiamą informaciją iš kitų institucijų. Užtikrinamas informacijos apie asmenį konfidencialumas.

 1. Konsultavimas:

Supažindinama su bendruomeninių vaikų globos namų vidaus tvarkos taisyklėmis, asmenine atsakomybe. Sudaromos sąlygos konsultuotis su bendruomeninių vaikų globos namų ir kitų institucijų specialistais, gauti informaciją.

 1. Tarpininkavimas ir atstovavimas:

Suteikiama pagalba vaikui sprendžiant įvairias asmens problemas (teisines, sveikatos, buitines, tvarkant dokumentus, ir kt.). Atstovaujama vaikui teismuose, ginant jo teisėtus interesus, tarpininkaujama vaikui jam reikalingose institucijose.

 1. Apgyvendinimas:

Vaikui suteikiamas gyvenamasis plotas, apgyvendinant 2 vietų kambariuose (derinant kambaryje gyvenančiųjų amžių, interesus bei poreikius). Aprūpinama baldais, drabužiais, avalyne, higieninėm priemonėm, visa reikalinga buitine technika bei įrankiais, indais ir kt., mokymo ir kitomis priemonėmis poreikiams tenkinti.

 1. Kasdieninio gyvenimo įgūdžių ugdymas ir palaikymas:

Paslaugų teikimas, kuriomis siekiama ugdyti ir palaikyti kuo didesnį savarankiškumą, atliekant įvairias asmeniniame ar visuomeniniame gyvenime reikalingas funkcijas. Skatinama dalyvauti įvairiose veiklose tenkinant savo poreikius. Teikiama pagalba tvarkant asmenines pinigines vaikų lėšas, apsiperkant, planuojant ir atliekant asmeninės higienos, buitinius darbus bei bendraujant ir pan.

 1. Darbinių įgūdžių ugdymas:

Darbinė veikla organizuojama individualiai ir bendruomeniniuose vaikų globos namuose, pagal parengtas veiklos programas. Organizuojamos bendros savanoriškos aplinkos tvarkymo talkos, vaikai tvarkosi savo bendruomeninių vaikų globos namų patalpas, laiptines, aplinką, gėlynus. Vaikai pagal savo amžių ir galimybes gali atlikti nesunkius remonto darbus. (kambarių tapetavimas ar kt.)

 1. Laisvalaikio organizavimas:

Laisvalaikio organizavimo paslaugų dėka vaikai gali bendrauti, dalyvauti grupiniuose socialinio darbo užsiėmimuose, užsiimti mėgstama veikla. Organizuojama bendruomeninių vaikų globos namų veikla: atviri užsiėmimai, kultūriniai, tradiciniai renginiai, prevenciniai renginiai, puoselėjamas ryšys su sociokultūrine aplinka, išvykos, pramogos, vasaros stovyklos, įvairūs neformaliojo ugdymo užsiėmimai ir kt. veikla. Visiems vaikams sudarytos sąlygos naudotis televizoriumi, žiūrėti video filmus, žaisti stalo žaidimus, mokytis kompiuterinio raštingumo.

 1. Pagalba rengiantis, maitinantis, prausiantis ir kt. pobūdžio pagalba:

Pagalba teikiama mažamečiams vaikams nesugebantiems, tenkinti savo fiziologinių bei higieninių poreikių.

 1. Maitinimas:

Maitinimo paslauga bendruomeniniuose globos namuose gyvenantiems vaikams teikiama 5 kartus per dieną. Atsižvelgiant į vaiko amžių, sveikatos būklę ir medikų rekomendacijas, maitinimo dažnumas gali būti keičiamas, organizuojama speciali, dietinė mityba.

 1. Sveikatos priežiūros:

Aprūpinama medikamentais.  Vaikai lydimi į asmens sveikatos priežiūros įstaigas. Pagal gydytojų rekomendacijas, slaugomi ir bendruomeniniuose vaikų globos namuose. Esant poreikiui mažamečius vaikus ligoninėse, sanatorijose visą parą prižiūri paskirtas bendruomeninių vaikų globos namų darbuotojas.

 1. Socialinis darbas, bendravimas:

Socialinis darbas vaikams organizuojamas pagal individualius socialinės globos planus (ISGP), kuriuos, derindama su kitais tiesiogiai su vaiku dirbančiais darbuotojais, rengia darbo grupė.(socialinis pedagogas, socialinis darbuotojas, psichologas, spec. pedagogas) Vertinant kiekvieno vaiko individualius poreikius dalyvauja pats vaikas, galintis išreikšti savo nuomonę, Vaiko teisių atstovai, ugdymo specialistai, vaiko pasirinktas „savas asmuo“ Vaikai dalyvauja įvairiuose socialinio darbo veiklos užsiėmimuose pagal poreikius, pomėgius, galimybes, tradicijas.

 1. Formalusis ir neformalusis ugdymas:

Mokyklinio amžiaus vaikai lanko Klaipėdos r. Lapių pagrindinę mokyklą, arčiausiai esančias bendrojo lavinimo mokyklas, profesines mokyklas, specialiąsias mokyklas. Ikimokyklinio amžiaus vaikai lanko darželius pagal poreikį. Labai didėlė įvairovė neformalaus ugdymo srityje, sudaromos galimybės lankyti muzikos, šokių, sporto, turizmo, kultūros, teatro, radiotechnikos, dailės, meno, technologijų ir kt. būrelius, bendradarbiaujame su neformaliojo ugdymo įstaigomis.

 

Priimant vaikus į Klaipėdos rajono Lapių pagrindinės mokyklos bendruomeninius vaikų globos namus reikalinga pateikti šie dokumentai:

 • Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas
 • Medicininių dokumentų išrašas (F027/a), nuo kurio išdavimo iki vaiko apgyvendinimo bendruomeniniuose vaikų globos namuose turi būti praėję nedaugiau nei 3 mėnesiai.
 • Savivaldybės administracijos direktoriaus  įsakymas ar teismo nutartis ir kiti dokumentai pateikti dėl vaiko laikinosios ar nuolatinės globos nustatymo.

Bendruomeniniai vaikų globos namai ieško savanorių:

Siekiame suburti motyvuotų savanorių komandą, norinčių skirti savo laiką, žinias ir gebėjimus prisidedant prie gražesnės vaikų kasdienybės ir platesnių jų šypsenų. Pažadame daug skanios arbatos, pyragų ir neįkainojamo laiko! Pasirašomos savanorystės sutartys.

 

 

 

 AKU4483

2021–2022 MOKSLO METŲ PEDAGOGŲ VARDINIS SĄRAŠAS

Eilis. Nr.

Vardas, pavardė

Pareigos

Įgyta kvalifikacinė kategorija

1.

Vilija Lukauskienė                     

Direktorė

 

2.

Roma Balsevičienė

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

IT, fizikos mokytoja

Vyr. mokytoja

3.

Algirdas Skuodas

Direktoriaus pavaduotojas

soc. reikalams

 

4.

Simonas Alsys

Fizinio ugdymo mokytojas

 

Vyr. mokytojas

5.

Audronė Bastytė-Ignatavičė 

Choreografijos mokytoja

Mokytoja metodininkė

6.

Virginija Bušmaitė

Pradinių klasių mokytoja

Pailgintos mokyklos dienos auklėtoja

Mokytoja metodininkė

7.

Asta Gilvonauskienė

Lietuvių k. mokytoja

Vyr. mokytoja 2007 m.

8.

Rūta Grišanovienė

Socialinė pedagogė

Vyr. spec. kl. aukl.

Soc. pedagogė

9.

Darius Gruzdys

Technologijų mokytojas

 Vyr. mokytojas

10.

Daiva Ylienė

Bibliotekininkė

Etikos, SEU mokytoja

 

11.

Violeta Jonikaitė

Dailės mokytoja

Technologijų mokytoja

Vyr. mokytoja

12.

Idita Jurkuvienė

Spec. pedagogė

Logopedė

Vyr. spec. pedagogė

13.    

 Nadežda Kvedarienė

Tikybos, rusų k. mokytoja

Vyr. mokytoja

14. 

 Danutė Kundrotienė  Priešmokyklinio ugdymo mokytoja  Mokytoja metodininkė

15.   

 Rima Liekytė

Istorijos mokytoja

Vyr. mokytoja

16.

 Laima Lygnugarienė

Pradinių klasių mokytoja

Pailgintos mokyklos dienos auklėtoja

Vyr. mokytoja

17. 

Vilija Maksimavičienė Psichologė  

18.

Artūras Petruoka Muzikos mokytojas  

Vyr. mokytojas

19. 

Ieva Plesevičienė

Anglų kalbos mokytoja


 Vyr. mokytoja

20.

Rita Sabaliauskienė

Geografijos, ekonomikos mokytoja

Vyr. mokytoja

21.  

Rūta Kaziulienė Socialinė pedagogė  

22.

Valerija Skuodienė Socialinė pedagogė

 Vyr. soc. pedagogė

23.

Rima Tarvydienė

Socialinė pedagogė

Bendrabučio auklėtoja

Žmogaus saugos mokytoja

Vyr. soc. pedagogė

24. 

Daiva Diglienė

Biologijos, gamtos ir žmogaus mokytoja

Chemijos mokytoja

 Biologijos mokytoja metodininkė

25. 

Laima Viskantaitė Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja  

26. 

Asta Žemaitienė Matematikos mokytoja

Vyr. mokytoja

27.  

Jolita Žuklienė

Socialinė pedagogė

 

Rekvizitai

Biudžetinė įstaiga  Klaipėdos r. Lapių pagrindinė mokykla

Įmonės kodas: 191791237

Adresas:  Klaipėdos r. sav. Lapių k. Žvelsos g. 13

Telefonas: +370 46 446925

El. paštas: info@lapiumokykla.lt